Delitev nadomestil

Pravična delitev med upravičence

Eden izmed poglavitnih ciljev Združenja ZAPIS je pravična delitev zbranih nadomestil med upravičence.

Prizadevali si bomo za racionalno poslovanja, pri čemer bodo administrativni in poslovni stroški združenja čim nižji in s tem delilna masa čim višja.