Zavezanci

Zakaj plačevati tovrstno nadomestilo?

Zakonsko zavezanost k plačevanju tovrstnega nadomestila poznajo vse razvite države širom po svetu.

Zakaj sploh obstaja nadomestilo za privatno kopiranje?

Prazen USB ključek, 8 GB, (nosilec slike in zvoka) stane približno 10 €. Od tega imetnikom avtorske pravice in drugim upravičencem pripada 0,27 €. Tovrstno nadomestilo se imenuje nadomestilo za privatno razmnoževanje in predstavlja kompenzacijsko vrednost imetnikom tovrstnih pravic, katerih dela se razmnožujejo brez avtorizacije.

Avtorsko delo je intelektualna lastnina in kot taka ne more biti brezplačna, saj je bil v njen nastanek poleg truda in trdega dela vložena še izvirnost, talent in inovativnost.

Ker pa lastnik avtorskega dela (izvajalec, filmski producent ali proizvajalec fonogramov) ne more nadzorovati vsakovrstne uporabe svojega dela, za to skrbijo kolektivne organizacije, ki imajo dovoljenje s strani državnega organa, da le-to opravljajo v njegovem imenu in na ta način skrbijo za pravično poplačilo. Kar – poenostavljeno rečeno – počnejo tako, da skrbijo in nadzirajo izpolnjevanje obveznosti (plačevanje) vseh zakonsko zavezanih uporabnikov ustrezne cene (določene z Uredbo) in po vnaprej jasno znanih kriterijih zbrana sredstva razdelijo med zakonite upravičence (avtorje, izvajalce, filmske producente ali proizvajalce fonogramov).

>> Več o tarifi